Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksSteinkjer VGS > Nyheter

 Informasjon om forskningsprosjekt - spørreskjemaundersøkelse blant elever i Vg2

PUBLISERT: 15.02.2018Steinkjer videregående skole deltar i utprøving av modell for systematisk forebygging av frafall i videregående opplæring – IKO-modellen

Fra skoleåret 2016/17 til og med skoleåret 2018/19 prøver fylkene Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Oppland og Hedmark ut en modell for systematisk forebygging av frafall i videregående opplæring. I prosjektperioden implementeres IKO-modellen i halvparten av skolene. Hvilke skoler som deltar i utprøvingen av modellen er tilfeldig. Prosjektet varer i tre år, finansieres av Kunnskapsdepartementet, og evalueres i samarbeid med forskere fra OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus).
 
IKO er en forkortelse for Identifisering, Kartlegging og Oppfølging.
 
Spørreskjemaundersøkelse blant Vg2-elever
 
I forbindelse med evalueringen skal det våren 2018 gjennomføres en spørreskjemaundersøkelse blant Vg2-elever i fylkene Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Oppland og Hedmark.
Undersøkelsen inneholder spørsmål om trivsel og opplevelse av mestring i skolen og planer for utdanning og yrke. I tillegg får elevene spørsmål om hvordan de har det i hverdagen, forhold til foreldre/foresatte og venner, selvbilde, psykiske plager og fritidsaktiviteter. Det ble gjennomført en lignende spørreskjemaundersøkelse blant Vg1-elever høsten 2016, og Vg2-elevene vil derfor kjenne igjen en del av spørsmålene. Spørsmålene gjentas fordi forskerne ønsker å undersøke om elevenes svar endrer seg fra Vg1 til Vg2.
Som i forrige runde skal undersøkelsen gjennomføres elektronisk i skoletiden. Undersøkelsen åpnes 1. mars og vil bli gjennomført i løpet av mars måned.  
 Kontaktperson: Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2112, Sørsileiret, 7708 Steinkjer
Tlf: 74 11 45 00 E-post: steinkjer.vgs@ntfk.no