Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksSteinkjer VGS > Ressurssenter

Ressurssenter/Voksenopplæring


Steinkjer videregående skole besitter høy kompetanse innen en rekke fagområder.  Som en konsekvens av et bredt faglig tilbud, har vi tilgang til fagfolk med forskjellig typer kunnskap – både yrkesfaglig og allmennrettet. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi benyttes aktivt som et verktøy innen en rekke fagområder.

 

FAGBREVKURS
Skolen har yrkesutdanning innen mange fagområder og i mange år har vi kjørt teorikurs for kandidater som ønsker fagbrev innen disse fagområdene. I lys av kompetansereformen fortsetter vi satsingen på disse kurs og strekker oss for å imøtekomme forskjellige gruppers behov for tilpasset opplæring.

STUDIEKOMPETANSE FOR VOKSNE
Et meget stort antall voksne har i årenes løp skaffet seg generell studiekompetanse ved Steinkjer videregående skole. Fra å være mer eller mindre rent klasseromsbaserte, har disse kursene gått over til en mer fleksibel form. Tradisjonell undervisning kombineres med moderne teknologi og tidsaktuelle læringsformer. Vi tilbyr kunnskapsutvikling på de voksnes premisser.

IKT
Den generelle datakunnskapen i samfunnet er slik at behovet for dataopplæring har vært (og er) i stadig endring. Mye av opplæringen i dag er systemrettet på den måten at opplæringsbehovet i stor grad er knyttet til menneskers bruk av datasystemer som understøtter effektivisering og kunnskapsdeling.
Skolen er godt utrustet med moderne datateknologiske hjelpemidler og har tilsatte med høy utdanning og lang pedagogisk erfaring innen fagområdet. Vi tilbyr datakurs rettet mot de nevnte behov og naturligvis også mot grunnleggende opplæringsbehov. Ved behov for spesialkompetanse leier vi inn dette. Skolen er autorisert testsenter for Datakortet. Vi har etter hvert skaffet oss en relativt omfattende kompetanse på bruk av datateknologi i forskjellige fagområder og det er noe vi kan benytte også i kurssammenheng.

HØGSKOLEKURS
Som et resultat av både etterspørsel og egne ambisjoner, har skolen de senere år utviklet forskjellige kurs og studier på høgskolenivå. Vår opparbeidede kompetanse og vårt nettverk på dette området, gjør oss i stand til å forsterke dette arbeidet til nytte for nåværende og nye kunder.

ANDRE KURS
Vi tilbyr ferdige kurs samt tilpassede løsninger innen hele vårt kompetansefelt. Gjennom vårt eksterne nettverk kan vi dekke ytterligere behov for kompetanse. I praksis kan dette være alle mulige slags kurs og seminarer, fra noen timer til mange dager i omfang. Enten vi får henvendelser, eller vi initierer aktivitet selv, er vi en mulig partner for kunnskapsutvikling. Vårt arbeidsområde er under kontinuerlig endring, noe som gjør at det hele tiden er fokus på og arbeid med brukerrettede tilbud - også med skolens samfunnsrolle som bakteppe.

Skolens kantinetjeneste og støttefunksjoner for øvrig gjør at vi kan tilby "totale kurstilbud" tilpasset dagens forventninger.

 

 


 

 

 

 

Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2112, Sørsileiret, 7708 Steinkjer
Tlf: 74 11 45 00 E-post: steinkjer.vgs@ntfk.no