Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksSteinkjer VGS > Tjenester > Rådgivertjeneste > Karriereveiledere

Karriereveiledere


Yrkes – og utdanningsveiledning

På Steinkjer videregående skole er det tre karriereveiledere. Du finner oss bak servicetorget, i bygg B.

INFO TAVLEN / NYTT OG NYTTIG
 
 
 
 
 
__________________________________________________
Vil du på en enkel måte finne ut hvor mange skolepoeng du sånn ca trenger for å komme inn på ulike studier i Norge?
___________________________________________________
 
___________________________________________________ 
 
 
 
 
 


Vi kan bidra med veiledning og informasjon om ulike utdanningsveier, og opplæring i bedrift for de som ønsker fag/svennebrev.

Bruk nettet og vettet
Lagre den først som sist: www.vilbli.no Her finner du svar på det meste som har med videregående skole å gjøre: fag og timefordeling, regler, fagvalg med mer – eller snakk med karriereveileder.


Førstegangsvitnemål
Dette er en egen kvote for de som har fullført videregående opplæring på normal tid, eventuelt med ett omvalg. Se www.samordnaopptak.no eller snakk med karriereveileder om hvilken betydning dette har for inntak ved de studiene du kan tenke deg.

Karriereveilederen skal bidra med:

• rådgivning og veiledning knyttet til valg av utdanning og yrke 

• oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og andre land 

• oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt 

• opplæring i å orientere deg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy 

• informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger 

• opplæring og veiledning i jobbsøking og andre søknadsprosedyrer 


Karriereveilederen skal hjelpe deg med å bli bevisst dine egne interesser, ferdigheter og verdier, slik at du kan ta avgjørelse om valg av utdanning og yrke, uten hensyn til tradisjonelle kjønnsroller. Karriereveilederen skal også hjelpe deg med å utvikle dine evner til å vurdere konsekvensene av dine valg, muligheter og begrensninger. I dette arbeidet skal karriereveilederen samarbeide med for eksempel andre utdanningsnivåer, lokalt næringsliv, partnerskap for karriereveiledning og hjemmet.

 

Ofte stilte spørsmål:
Ønsker du å ta opp fag som privatist?

www.privatistweb.no

Hvor kan jeg få god informasjon om ulike utdanningsveier?
www.utdanning.no

Hvordan søker jeg på høyere utdanning? www.samordnaopptak.no

Hvordan søker jeg om stipend?  www.lanekassen.no

Trenger du å søke om særskilt tilrettelegging ved eksamen?
Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen  

Husk å søke før 15. mars til skolen.Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2112, Sørsileiret, 7708 Steinkjer
Tlf: 74 11 45 00 E-post: steinkjer.vgs@ntfk.no