Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksSteinkjer VGS > Fagportal

Fagportal for Steinkjer vg skole"Natur og landskap" formidler fag og allmennkunnskap på en illustrerende og lettfattelig måte. Innhold og presentasjon passer for de fleste skoleslag. Fra hovedmenyen kan nevnes - meteorologi, geologi, økologi, biologi, kart og innsjøer."Historie og kulturlandskap" gir et godt innsyn i Steinkjerområdets historie fra steinalder til dagens samfunn. Den historiske oversikten blir supplert med relevante artikler. Historie og kulturlandskap har flere hovedmenyer og mange undermenyer. 
 
Bakgrunn og beskrivelse
De to emneområdene ovenfor er utviklet over flere år som prosjekter, først lagt ut på CD-ROM, nå på nett. Innholdet er utarbeidet av fagfolk som arbeider innenfor ulike skoleslag (grunnskole, videregående skole og høyskole), fagetater og historielag. Framstillinga er enkel, oversiktlig og rikt illustrert.Den tekniske utformingen er laget av IT-studenter ved HiNT. Fagstoffet ligger i stor grad innenfor rammene i læreplanene for grunnskole og videregående skole, men er samtidig et viktig bidrag til allmennkunnskapen innenfor natur og historie. Prosjektene er fremdeles å se på som produkter som skal utvikles og videreføres.

Det meste av stoffet blir presentert gjennom bilder og tekst, men det finnes også innslag med lyd i tillegg til noen animasjoner og filmer.

Bilder og eksempler er ofte knyttet til Steinkjerområdet, men tekstene gir samtidig en allmenn og lettfattelig faglig innføring.
Steinkjer videregående skole Besøksadresse: Elvenget 10, 7716 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2112, Sørsileiret, 7708 Steinkjer
Tlf: 74 11 45 00 E-post: steinkjer.vgs@ntfk.no